12/11/2016

QUY CÁCH PHỤ KIỆN ỐNG PPR VÀ ỐNG PVC

XEM THÊM :
- Quy cách ống nước PVC
- Quy cách bồn nước nhựa và inox


Nếu bạn là kỹ sư thiết kế cấp thoát nước thì với quy cách của phụ kiện này bạn sẽ biết những loại nào có bán trên thị trường để từ đó thiết kế bản vẽ cho chính xác, chứ không tự ý nghĩ ra loại đường kính nào đó mà đưa vào bản vẽ sẽ không thực tế.

 1. QUY CÁCH CO 45 PVC : 

   Vì co lơi thường dùng cho ống thoát không bị tắc nên đường kính thường lớn, nhỏ nhất là 50 và lớn nhất có đường kính co bằng 200.
  quy cach co 45 do pvc
 2. QUY CÁCH CO 90 PVC :

  bảng bên dưới còn thiếu các quy cách co 90 đcho các ống có đường kính nhỏ như Þ21, Þ27, Þ34, Þ42...dùng cho cấp nước.
  quy cach co 90 pvc
 3. QUY CÁCH ỐNG NỐI GIẢM PVC :

  bảng bên dưới còn thiếu các quy cách ống nối giảm cho các ống có đường kính nhỏ như tÞ21 cho đến Þ50...dùng cho cấp nước.
  quy cach ong noi giam pvc
 4. QUY CÁCH TÊ PVC :

  bảng bên dưới còn thiếu các quy cách T cho các ống có đường kính nhỏ như tÞ21 cho đến Þ42...dùng cho cấp nước. 
  quy cach t pvc
 5. QUY CÁCH TÊ GIẢM PVC :

  Các loại T giảm của ống PVC ở bảnh dưới còn thiếu các đường kính nh, loại này thì 2 đầu thẳng có đường kính bằng nhau và đầu còn lại đường kính nhỏ hơn. 
  quy cach t giam pvc
 6. QUY CÁCH CO 45 ỐNG NƯỚC NÓNG PPR : 

  Các kích c co lơi rất đa dạng có tđường kính 20 cho đến 125, mặc dù chỉ phục vụ cho cấp nước chkhông phải thoát.

  quy cach co 45 ppr
 7. QUY CÁCH CO 90 ỐNG NƯỚC NÓNG PPR :

  Cũng như co lơi các kích c co 45 đ rất đa dạng có tđường kính 20 cho đến 125.


  quy cach co 90 ppr
 8. QUY CÁCH ỐNG NỐI GIẢM PPR : 

  Các loại ống nối giảm của ống nước nóng có rất nhiều quy cách từ nhđến lớn (Þ 20 cho đến Þ 110), thường thì chỉ giảm 1 cấp nhưng cũng có loại giảm từ 2, 3 cấp trở lên. 
  quy cach ong noi giam ppr
 9. QUY CÁCH TÊ ỐNG NƯỚC NÓNG PPR :

  Cũng như co các kích c T rất đa dạng có tđường kính 20 cho đến 125 với 3 đầu có cùng đường kính như nhau.

  quy cach t ppr
 10. QUY CÁCH TÊ GIẢM ỐNG NƯỚC NÓNG PPR :

  Các loại T giảm của ống nước nóng có rất nhiều quy cách từ nhđến lớn (Þ 20 cho đến Þ 125), thường thì 2 đầu thẳng có đường kính bằng nhau và đầu còn lại đường kính nhỏ hơn.
  quy cach t giam ppr
 11. QUY CÁCH TÊ 3 ĐẦU ỐNG NƯỚC NÓNG PPR  :

  Các loại T 3 đầu dùng cho ống nước nóng rất đa dạng, có thể 3 đầu với 3 đường kính khác nhau (thường có 2 đầu giống nhau vđường kính). Nhưng chỉ dùng cho ống đường kính nhỏ từ 20 đến 32.
  quy cach t 3 dau ppr

No comments:

Post a Comment