7/29/2022

 

 

Trong quá trình triển khai bản vẽ đôi khi Chủ đầu tư thay đổi thiết kế hoặc do bản vẽ mình ghi chú sai mục nào đó, sau khi sao chép ra các bản vẽ khác dẫn đến việc sai hàng loạt chữ ghi chú. Nếu dùng lệnh DDEDIT để hiệu chỉnh Text thì rất mất nhiều thời gian, rất may là có một lệnh trong Autocad giúp ta  hiệu chỉnh và thay thế hàng loạt text ghi chú này đó là lệnh FIND.

 

find and replace trong autocad

Continue reading