Showing posts with label Thực Phẩm. Show all posts
Showing posts with label Thực Phẩm. Show all posts

9/21/2015

Khối lượng riêng của khoai mì là 1360 kg/m3.
độ ẩm của mình chỉ có 45%.

Công thức tính như sau: klr =1480 +48*w
w :là dộ ẩm vật liệu . nếu w=60% thì mình tính ra KLR = 1508.8 kg/m3khoi-luong-rieng-khoai-mi

Continue reading