9/21/2015

KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA KHOAI MÌ

Khối lượng riêng của khoai mì là 1360 kg/m3.
độ ẩm của mình chỉ có 45%.

Công thức tính như sau: klr =1480 +48*w
w :là dộ ẩm vật liệu . nếu w=60% thì mình tính ra KLR = 1508.8 kg/m3khoi-luong-rieng-khoai-mi

1. Khối lượng riêng của mì lát khô:

Độ ẩm: 14.5% max
Tạp chất: 1% max
Sơ sợi: 1% max

2. Khối lượng riêng của mì lát tươi loại 1:

Nước 70,25%
Tinh bột 21,45%
Lipit 0,04%
Protein 1,12%
Cellulose 1,10%
Đường 5,13%
Tro 0,54%

3. Khối lượng riêng của mì lát tươi loại 2:

1.Độ ẩm trung bình (63-70)%
2.Tinh bột( Hydratcacbon) (18-35)%
3.Protein nhỏ hơn 1.18%%
4.Lipít lớn nhất 0.08%
5.Tro toàn phần không lớn hơn 0.85%
6.Sợi sơ (Cenlyloza) không lớn hơn 4%
7.Kali không lớn hơn 0.26 mg/kg
8.Photpho 0.04 mg/kg
9.Hydrocyamic 173 mg/kg

No comments:

Post a Comment