3/06/2023

 

Hiện nay phong trào thiết kế nội thất đang diễn ra khá sôi nổi, nhà nhà làm nội thất, người người làm thiết kế nội thất. Các bạn học đồ hoạ cũng chuyển qua học nội thất, những bạn khác với nhiều ngành nghề khác nhau cũng học thêm khoá thiết kế nội thất vì yêu thích lúc nhỏ, vì muốn tự thiết kế căn hộ mơ ước cho riêng mình và vô vàn lý do để đến với nghề thiết kế nội thất. Một phần trong vô vàn lý do đó cũng là do đại dịch Covid 19 đã làm thay đổi nhận thức của các bạn về ngành nghề mình đang làm và muốn có công việc thứ hai để có thể xoay sở vì nghề thiết kế có thể làm online được.

 

sự khác nhau giữa thiết kế nội thất và trang trí nội thất

 

Vậy bạn có phân biệt giữa người làm trang trí nội thất và thiết kế nội thất khác nhau như thế nào không, những mô tả sau đây để các bạn so sánh và tham khảo nhé!

 

Continue reading

2/15/2023


Trong bảng cuộn Create > Geometry > Standard Primitives của 3dsmax ta có tổng cộng 11 công cụ vẽ các khối cơ bản và 13 công cụ vẽ các khối mở rộng Extended Primitives, tất cả các đối tượng này cùng với các hình vẽ shapes 2d sau khi dùng 8 cách chuyển thành khối 3d đều có thể chuyển thành chế độ editpoly. Muốn hiệu chỉnh được 5 cấp độ này thì ta bấm chuột phải vào đối tượng chọn mục Convert to Editable Poly hoặc vào bảng cuộn Modify chọn Edit Poly. 

 

cách hiệu chỉnh 5 cấp độ editpoly trong 3dsmax

Sau khi các khối hình học Geometry được chuyển sang Poly thì các bạn có thể hiệu chỉnh 5 cấp độ thứ cấp của nó là : Vertex (đỉnh) - Edge (cạnh) - Border (Chu tuyến) - Polygon (mặt) và Element (phần tử). Tương đương với các phím tắt là 1, 2, 3, 4 và 5.

Continue reading

2/02/2023

 

Trong bảng cuộn create > shapes của 3dsmax ta có tổng cộng 13 lệnh vẽ 2d có thuật ngữ giống như bên Autocad, trong đó chỉ có lệnh vẽ line thì đối tượng tạo ra mới có 3 cấp độ thứ cấp hiệu chỉnh spline, các đối tượng shape còn lại muốn hiệu chỉnh được 3 cấp độ này thì ta phải attach vào đối tượng line hoặc chọn nó rồi bấm chuột phải chọn mục Convert to Editable Spline hoặc vào bảng cuộn Modify chọn Edit Spline.   

 

cách vẽ hình shape 2d trong 3dsmax

Sau khi các shapes được chuyển sang Spline có thể chỉnh sửa thì các bạn có thể hiệu chỉnh 3 cấp độ thứ cấp của nó là : vertex - segment - spline. Tương đương với các phím tắt là 1, 2 và 3.

Hầu hết các lệnh để hiệu chỉnh Spline có thể được truy cập nhanh nếu bạn click chuột phải vào đường Spline được chọn ngoài các truy cập tại bảng lệnh Modify.

Continue reading