12/11/2016

XEM THÊM :
- Quy cách ống nước PVC
- Quy cách bồn nước nhựa và inox


Nếu bạn là kỹ sư thiết kế cấp thoát nước thì với quy cách của phụ kiện này bạn sẽ biết những loại nào có bán trên thị trường để từ đó thiết kế bản vẽ cho chính xác, chứ không tự ý nghĩ ra loại đường kính nào đó mà đưa vào bản vẽ sẽ không thực tế.

  1. QUY CÁCH CO 45 PVC : 

     Vì co lơi thường dùng cho ống thoát không bị tắc nên đường kính thường lớn, nhỏ nhất là 50 và lớn nhất có đường kính co bằng 200.
    quy cach co 45 do pvc
Continue reading