1/07/2018

1) KÍCH THƯỚC XE BMW 1 SERIES :

xe oto bmw 1 series

- Kích thước (D x R x C) : bề rộng tính luôn gương.

  4239 x 1748 x 1421 (mm) 


kich thuoc xe bmw 1 series

Continue reading