1/12/2016

KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHO CÁC LOẠI XE

ĐỐI VỚI ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHO PHÉP TỐC ĐỘ > 50km/h :

Xem thêm :  
- kích thước xe contaner 20 feet và 40 feet.
- kích thước các loại xe ôtô.

a. Không gian kích thước giữa 2 xe buýt :

Bề rộng tối thiểu của bề mặt đường là 7,5m và không gian chiều cao tối thiểu là 3,45m. Khoảng cách tối thiểu giữa hai xe buýt và khoảng cách từ thành xe đến mép đường là 0,5m. 

khong gian giua 2 xe buyt

b.  Kích thước không gian giữa 2 xe tải :

Bề rộng tối thiểu của bề mặt đường là 7,25m và không gian chiều cao tối thiểu là 4,5m. Khoảng cách tối thiểu giữa hai xe tải và khoảng cách từ thành xe đến mép đường là 0,5m.  

khong gian giua 2 xe tai

c. Kích thước không gian giữa xe tải và xe ôtô :

Bề rộng tối thiểu của bề mặt đường là 6,5m và không gian chiều cao thì theo chiều cao xe tải. Khoảng cách tối thiểu giữa xe tải và ô tô là 0,5m và khoảng cách từ thành của hai xe đến mép đường là 0,5m.  

khong gian giua xe tai va xe o to

d. Kích thước không gian giữa xe tải và xe đạp (hoặc xe gắn máy) :

Bề rộng tối thiểu của bề mặt đường là 5,25m và không gian chiều cao thì theo chiều cao xe tải. Khoảng cách tối thiểu giữa xe tải và xe gắn máy là 0,5m và khoảng cách từ thành của hai xe đến mép đường là 0,5m. 

qui dinh khong gian giua xe tai va xe dap

e. Kích thước không gian giữa 2 xe khách 12 chỗ :

Bề rộng tối thiểu của bề mặt đường là 6,45m và không gian chiều cao tối thiểu là 2,7m. Khoảng cách tối thiểu giữa hai xe chở khách và khoảng cách từ thành xe chở khách đến mép đường là 0,5m. 

khong gian giua 2 xe khach

f. Kích thước không gian giữa xe khách 12 chỗ và xe ôtô :

Bề rộng tối thiểu của bề mặt đường là 6,1m và không gian chiều cao thì theo chiều cao xe chở khách. Khoảng cách tối thiểu giữa xe khách và ô tô là 0,5m và khoảng cách từ thành của hai xe đến mép đường là 0,5m. 

khong gian giua xe khach va o to

g. Kích thước không gian giữa xe khách 12 chỗ và xe đạp (hoặc xe gắn máy) :

Bề rộng tối thiểu của bề mặt đường là 4,85m và không gian chiều cao thì theo chiều cao xe chở khách. Khoảng cách tối thiểu giữa xe khách và xe gắn máy là 0,5m và khoảng cách từ thành của hai xe đến mép đường là 0,5m. 

khong gian giua xe khach va xe dap

h.  Kích thước không gian giữa 2 xe ôtô :

Bề rộng tối thiểu của bề mặt đường là 5,75m và không gian chiều cao tối thiểu là 2m. Khoảng cách tối thiểu giữa hai xe ô tô và khoảng cách từ thành xe đến mép đường là 0,5m. 

khong gian giua 2 xe o to


No comments:

Post a Comment