1/12/2016

KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHO CÁC LOẠI XE

1) ĐỐI VỚI ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHO PHÉP TỐC ĐỘ > 50km/h :

Xem thêm :  
- kích thước xe contaner 20 feet và 40 feet.
- kích thước các loại xe ôtô.

a. Không gian kích thước giữa 2 xe buýt :

khong gian giua 2 xe buyt

b.  Kích thước không gian giữa 2 xe tải :

khong gian giua 2 xe tai

c. Kích thước không gian giữa xe tải và xe ôtô :

khong gian giua xe tai va xe o to

d. Kích thước không gian giữa xe tải và xe đạp (hoặc xe gắn máy) :

qui dinh khong gian giua xe tai va xe dap

e. Kích thước không gian giữa 2 xe khách 12 chỗ :

khong gian giua 2 xe khach

f. Kích thước không gian giữa xe khách 12 chỗ và xe ôtô :

khong gian giua xe khach va o to

g. Kích thước không gian giữa xe khách 12 chỗ và xe đạp (hoặc xe gắn máy) :

khong gian giua xe khach va xe dap

h.  Kích thước không gian giữa 2 xe ôtô :

khong gian giua 2 xe o to


No comments:

Post a Comment