10/12/2015

KÍCH THƯỚC THÙNG XE CONTAINERXEM THÊM :

- Thông số kích thước xe ben & xe tải
- Thông số kích thước xe đầu kéo ISUZU


Feet còn gọi là foot là đơn vị đo chiều dài của Anh-Mỹ, 1 feet tương đương khoảng 0,3048 mét. Có ba loại độ dài tiêu chuẩn của Container là 20 ft (6,1 m), 40 ft (12,2 m) và 45 ft (13,7 m).


kich-thuoc-thung-container

Sức chứa container (của tàu, cảng v.v.) được đo theo TEU (viết tắt của twenty-feet equivalent units trong tiếng Anh, tức "đơn vị tương đương 20 feet"). TEU là đơn vị đo của hàng hóa được container hóa tương đương với một container tiêu chuẩn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CONTAINER HỆ INCH VÀ HỆ MÉT

bang-tra-kich-thuoc-container

 

THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI CONTAINER 

 

1) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER 20 FEET LOẠI 2 CỬA :

kich thuoc container 2 cua 20 feet

2) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER 20 FOOT (FLAT RACK) :

kich thuoc container flat rack 20 foot

3) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER 40 FEET LOẠI 2 CỬA :

kich thuoc container 2 cua 40 feet

4) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER 40 FOOT (FLAT RACK) :

kich thuoc container flat rack 40 foot

5) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER BỒN 20 FEET :

kich thuoc container bon 20 feet

6) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER CÁCH NHIỆT 20 FEET :

kich thuoc container cach nhiet 20 feet

7) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER HÀNG KHÔ 20 FEET :

kich thuoc container hang kho 20 feet

8) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER HÀNG KHÔ 40 FEET :

kich thuoc container hang kho 40 feet

9) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER HÀNG RỜI 20 FEET :

kich thuoc container hang roi 20 feet

10) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER LẠNH 20 FEET (RF) :

kich thuoc container lanh 20 feet

11) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER LẠNH 40 FEET (RF):

kich thuoc container lanh 40 feet

12) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER LẠNH LOẠI CAO 40 FEET (HC-RF) : 

kich thuoc container lanh 40 feet loai cao

13) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER 20 FEET LOẠI CAO (HC) :

kich thuoc container loai cao 20 feet

14) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER 40 FEET LOẠI CAO (HC) :

kich thuoc container loai cao 40 feet

15) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER MỞ NÓC 20 FEET (OT) :

kich thuoc container mo noc 20 feet

16) THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CONTAINER MỞ NÓC 40 FEET (OT) :

kich thuoc container mo noc 40 feet

No comments:

Post a Comment