10/30/2015

QUY CÁCH ỐNG THÉP TRÒN


quy cach ong thep tron
- SỐ LƯỢNG CÂY TRÊN 1 BÓ ĐỐI VỚI ỐNG THÉP CÓ ĐƯỜNG KÍNH TỪ Ø13.8 ĐẾN Ø49 LÀ 20 CÂY.
- SỐ LƯỢNG CÂY TRÊN 1 BÓ ĐỐI VỚI ỐNG THÉP CÓ ĐƯỜNG KÍNH Ø60 VÀ Ø76 LÀ 10 CÂY.
- SỐ LƯỢNG CÂY TRÊN 1 BÓ ĐỐI VỚI ỐNG THÉP CÓ ĐƯỜNG KÍNH TỪ Ø90 ĐẾN Ø140 LÀ 5 CÂY.ĐK ngoài (mm)
Khối lượng (kg/m)
Độ dày thành ống (mm)
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
13.8
0.201
0.234
0.267
0.300
0.332
0.365
0.397

15.9
0.232
0.271
0.309
0.347
0.384
0.422
0.459
0.534
19.1
0.208
0.326
0.372
0.418
0.463
0.509
0.554
0.644
210.460
0.510
0.560
0.610
0.710
22.2
0.326
0.379
0.433
0.486
0.540
0.593
0.646
0.751
25.4
0.373
0.435
0.496
0.557
0.619
0.680
0.740
0.862
270.593
0.658
0.723
0.788
0.917
31.8


0.622
0.699
0.776
0.853
0.930
1.083
340.748
0.831
0.913
0.995
1.159
38.1


0.747
0.839
0.932
1.024
1.116
1.300
42


0.824
0.926
1.028
1.130
1.232
1.435
49


0.962
1.081
1.201
1.320
1.439
1.676
60
1.472
1.618
1.764
2.056
76

2.052
2.238
2.609
90


2.652
3.092
1143.921
140
ĐK ngoài (mm)
Khối lượng (kg/m)
Độ dày thành ống (mm)
1.5
1.7
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
13.8
15.9
0.57119.1
0.68921
0.759
0.858
0.907
1.004
22.2
0.80425.4
0.92227
0.981
1.109
1.173
1.300
31.8
1.159
1.311
1.386
1.537
34
1.240
1.403
1.484
1.646
1.887
2.047
2.286
2.445
38.1
1.392
1.575
1.666
1.848
2.120
2.300
2.569
2.748
42
1.536
1.738
1.839
2.040
2.341
2.540
2.839
3.037
49
1.795
2.032
2.150
2.385
2.738
2.972
3.322
3.555
60
2.202
2.493
2.638
2.928
3.362
3.650
4.082
4.368
76
2.794
3.164
3.348
3.717
4.269
4.637
5.186
5.552
90
3.312
3.751
3.970
4.408
5.063
5.500
6.153
6.588
114
4.199
4.757
5.035
5.591
6.425
6.979
7.810
8.364
140
5.161
5.847
6.189
6.874
7.899
8.582
9.606
10.287
Show comments
Hide comments

1 comment:

  1. add ơi cho em hỏi chiều dài tối đa của các loại ống trên là bao nhiêu ạ?

    ReplyDelete