9/20/2015

QUY CÁCH ỐNG NHỰA CHUYÊN DỤNG


Các ống này được dùng trong ngành bưu điện, viễn thông và ngành cấp thoát nước thuộc cơ quan nhà nước đầu tư...

1. QUY CÁCH ỐNG HDPE TRƠN :

Tiêu chuẩn: ISO 4427-2:2007 (TCVN 7305-2:2008)

kich-thuoc-ong-HDPE-tronDãy ng
S 12.5
S 10
S 8
S 6.3
S 5
S 4
Chiu dài danh nghĩa, Ln
SDR 26
SDR 21
SDR 17
SDR 13.6
SDR 11
SDR 9
Nguyên liu - PE 80
PN 5
PN 6
PN 8
PN 10
PN 12,5
PN 16
Nguyên liu - PE 100
PN 6
PN 8
PN 10
PN 12,5
PN 16
PN 20
ng (cây)
ng (cun)

DN
dn
en
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m
m
m
m
m
m
16
16.0
-
-
-
-
-
2.0
-
-
-
50
100
200
20
20.0
-
-
-
-
2.0
2.3
-
-
-
50
100
200
25
25.0
-
-
-
2.0
2.3
3.0
-
-
-
50
100
200
32
32.0
-
-
2.0
2.4
3.0
3.6
-
-
-
50
100
200
40
40.0
-
2.0
2.4
3.0
3.7
4.5
4
5
6
50
100
200
50
50.0
2.0
2.4
3.0
3.7
4.6
5.6
4
5
6
50
100
200
63
63.0
2.5
3.0
3.8
4.7
5.8
7.1
4
5
6
25
50
100
75
75.0
2.9
3.6
4.5
5.6
6.8
8.4
4
5
6
25
50
100
90
90.0
3.5
4.3
5.4
6.7
8.2
10.1
4
5
6
25
50
-
110
110.0
4.2
5.3
6.6
8.1
10.0
-
4
5
6
-
-
-
125
125.0
4.8
6.0
7.4
9.2
11.4
-
4
5
6
-
-
-
140
140.0
5.4
6.7
8.3
10.3
12.7
-
4
5
6
-
-
-
160
160.0
6.2
7.7
9.5
11.8
14.6
-
4
5
6
-
-
-
180
180.0
6.9
8.6
10.7
13.3
16.4
-
4
5
6
-
-
-
200
200.0
7.7
9.6
11.9
14.7
18.2
-
4
5
6
-
-
-
225
225.0
8.6
10.8
13.4
16.6
20.5
-
4
5
6
-
-
-
250
250.0
8.9
11.9
14.8
18.4
22.7
-
4
5
6
-
-
-
280
280.0
10.7
13.4
16.6
20.6
25.4
-
4
5
6
-
-
-
315
315.0
12.1
15.0
18.7
23.2
28.6
-
4
5
6
-
-
-
355
355.0
13.6
16.9
21.1
26.1
32.2
-
4
5
6
-
-
-
400
400.0
15.3
19.1
23.7
29.4
36.3
-
4
5
6
-
-
-
450
450.0
17.2
21.5
26.7
33.1
40.9
-
4
5
6
-
-
-
500
500.0
19.1
23.9
29.7
36.8
45.4
-
4
5
6
-
-
-
560
560.0
21.4
26.7
33.2
41.2
50.8
-
4
5
6
-
-
-
630
630.0
24.1
30.0
37.4
46.3
57.2
-
4
5
6
-
-
-
710
710.0
27.2
33.9
42.1
52.2
64.5
-
4
5
6
-
-
-
800
800.0
30.6
38.1
47.4
58.8
72.6
-
4
5
6
-
-
-
900
900.0
34.4
42.9
53.3
66.2
81.7
-
4
5
6
-
-
-
1000
1000.0
38.2
47.7
59.3
72.5
90.2
-
4
5
6
-
-
-
1200
1200.0
45.9
57.2
67.9
88.2
-
-
4
5
6
-
-
-

2. QUY CÁCH ỐNG HDPE GÂN THÀNH ĐÔI O KHỚP NỐI :

Tiêu chuẩn: EN 13476-1:1999
kich-thuoc-ong-hdpe-gan


Kích thưc danh nghĩa
Đưng kính ngoài danh nghĩa
Chiu cao gân
Đ cng vòng danh nghĩa
Chiu dài ng danh nghĩa, Ln
DN
dn
ec
SN
4m
6m
8m
mm
mm
mm
kN/m2
mm
mm
mm
110
110,0
8,0
8
4000
6000
8000
160
157,0
10,3
8
4000
6000
8000
250
244,5
15,5
8
4000
6000
8000
315
309,5
19,6
8
4000
6000
8000
500
498,0
36,0
8
4000
6000
8000

3. QUY CÁCH ỐNG HDPE GÂN THÀNH ĐÔI CÓ KHỚP NỐI :

Tiêu chuẩn: EN 13476-1:1999
Kích thưc danh nghĩa
Đưng kính ngoài danh nghĩa
Chiu dài khp ni
Chiu cao gân
Đ cng vòng danh nghĩa
Chiu dài ng danh nghĩa, Ln
DN
dn
Li
ec
SN
4m
6m
8m
mm
mm
mm
mm
kN/m2
mm
mm
mm
110
110,0
50
8,0
8
3850
5850
7850
160
157,0
70
10,3
8
3850
5850
7850
250
244,5
80
15,5
8
3850
5850
7850
315
309,5
105
19,6
8
3850
5850
7850
500
498,0
146
36,0
8
3850
5850
7850


No comments:

Post a Comment