4/16/2016

KÍCH THƯỚC MÁY TẬP THỂ DỤC TRONG CÔNG VIÊN

1) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP KÉO TAY (PULL CHAIRS) :

kich thuoc may tap keo tay pull chairs

- Kích thước (D x R x C) : 2232 x 742 x 1966 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập kéo tay là 2800 x 1300, diện tích là 3.64m2.


khoang khong gian hop ly de dat may keo tay pull chairs

2) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP ĐẨY TAY (PUSH CHAIR) :

kich thuoc may tap day tay push chair

- Kích thước (D x R x C) : 2070 x 742 x 2013 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập đy tay là 3000 x 1300, diện tích là 3.9m2.
khoang khong gian hop ly de dat may day tay push chairs

3) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP TAY VAI (ARM WHEEL) :

kich thuoc may tap tay vai arm wheel

- Kích thước (D x R x C) : 934 x 900 x 1800 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập tay vai là 1500 x 1500, diện tích là 2.25m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tay vai arm wheel

4) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP TAY VAI (TAIJI WHEEL) :

kich thuoc may tap tay vai taji wheel

- Kích thước (D x R x C) : 1252 x 1038 x 1404 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập tay vai taji wheel là 2000 x 1600, diện tích là 3.2m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap tay vai taji wheel

5) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP XÀ KÉP (EXERCISING BARS) :


kich thuoc may tap xa kep exercising bars

- Kích thước (D x R x C) : 2204 x 592 x 1431 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập xà kép là 2800 x 1200, diện tích là 3.36m2.
khoang khong gian hop ly dat may tap xa kep exercising bars

6) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP XÀ ĐƠN (PULL-UP RACK) :

kich thuoc may tap xa don pull up rack

- Kích thước (ĐK x C) : 1646 x 2396 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập xà đơn là bán kính 1.2m, diện tích là 4.52m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap xa don pull up rack

7) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP XÀ ĐƠN 2 BẬC (DOUBLE PULL-UP RACK) :

kich thuoc may tap xa don 2 bac double pull up rack

- Kích thước (D x R x C) : 2800 x 900 x 2200 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập xà đơn 2 bậc là 3800 x 2000, diện tích là 7.6m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap xa don 2 bac double pull up rack

8) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP LƯNG (BACK STRETCHER) :

kich thuoc may tap lung BACK STRETCHER

- Kích thước (D x R x C) : 1172 x 500 x 947 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập lưng là 1800 x 1500, diện tích là 2.7m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap lung back stretcher

9) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP LƯNG BỤNG (SIT UP TRAINER) :

kich thuoc may tap lung bung SIT UP TRAINER

- Kích thước (D x R x C) : 1572 x 1234 x 641 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập lưng bụng là 2200 x 1800, diện tích là 3.96m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap lung bung sit up trainer

10) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP XOAY EO (WAIST TRAINER) :

kich thuoc may tap xoay eo WAIST TRAINER

- Kích thước (ĐK x C) : 1580 x 1340 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập xoay eo là bán kính1.05m, diện tích là 3.46m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap xoay eo waist trainer

11) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP LƯNG EO (SURFING BOARD) :

kich thuoc may tap lung eo SURFING BOARD

- Kích thước (D x R x C) : 1129 x 802 x 1371 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập lưng eo là 2000 x 1800, diện tích là 3.6m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap lung eo surfing board

12) KÍCH THƯỚC MÁY ĐẠP CHÂN (LEG STRETCHER) :

kich thuoc may dap chan LEG STRETCHER

- Kích thước (D x R x C) : 2000 x 400 x 1496 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập đạp chân là 3000 x 1000, diện tích là 3.0m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap dap chan leg stretcher

13) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP ĐẠP XE (BIKE) :

kich thuoc may tap xe dap bike

- Kích thước (D x R x C) : 1096 x 542 x 1149 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập đạp xe là 1700 x 1100, diện tích là 1.87m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap dap xe bike

14) KÍCH THƯỚC MÁY ĐẠP XE (INCLINE VEHICLE) :

kich thuoc may tap dap xe INCLINE VEHICLE

- Kích thước (D x R x C) : 1118 x 534 x 1031 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập đạp xe incline vehicle là 1600 x 1200, diện tích là 1.92m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap dap xe incline vehicle

15) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP ĐÙI :

kich thuoc may tap dui

- Kích thước (D x R x C) : 1118 x 534 x 1031 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập đùi là 2400 x 2400, diện tích là 5.76m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap dui

16) KÍCH THƯỚC MÁY ĐẠP CHÂN (STEP APPARATUS) :

kich thuoc may tap dap chan STEP APPARATUS

- Kích thước (D x R x C) : 1078 x 784 x 1346 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập đạp chân là 1800 x 1400, diện tích là 2.52m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap dap chan step apparatus

17) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP ĐI BỘ TRÊN KHÔNG (RAMBLER) :

kich thuoc may tap di bo tren khong rambler

- Kích thước (D x R x C) : 1060 x 485 x 1481 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập đi bộ trên không là 2000 x 1600, diện tích là 3.2m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap di bo tren khong rambler

18) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP TOÀN THÂN (BONNY RIDER) :

kich thuoc may tap toan than bonny rider

- Kích thước (D x R x C) : 963 x 568 x 1081 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập toàn thân là 1700 x 1100, diện tích là 1.87m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap toan than bonny rider

19) KÍCH THƯỚC MÁY KÉO TAY KIỂU CHÈO THUYỀN (THE ROWER) :

kich thuoc may tap keo tay kieu cheo thuyen the rower

- Kích thước (D x R x C) : 1322 x 954 x 917 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập kéo tay kiểu chèo thuyền là 2200 x 1500, diện tích là 3.3m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap keo tay kieu cheo thuyen the rower

20) KÍCH THƯỚC MÁY TẬP ĐI BỘ LẮC TAY (ELIPTRICAL TRAINER) :

kich thuoc may tap di bo lac tay ELIPTRICAL TRAINER

- Kích thước (D x R x C) : 1060 x 610 x 1430 (mm)
- khoảng không gian thích hợp để đặt máy tập đi bộ lắc tay là 2200 x 1100, diện tích là 2.42m2.
khoang khong gian hop ly de dat may tap di bo lac tay eliptrical trainer

Show comments
Hide comments

2 comments:

  1. Ban co the cho minh xin file cad ve kich thuoc cac may,dung cu the thao ngoai troi o tren duoc k? Neu dc gui cho minh xin file theo dia chi email: [email protected] Xin cam on

    ReplyDelete
  2. Cái này có bản vẽ chi tiết cho từng dụng cụ tập ko

    ReplyDelete