Showing posts with label Sketchup. Show all posts
Showing posts with label Sketchup. Show all posts

3/11/2022

  

 

VẬT LIỆU VRAY SKETCHUP THÔNG DỤNG NHẤT 

 

1. VẬT LIỆU VRAY INOX BÓNG: 

thong so inox trong bang vat lieu vray sketchup

● Diffuse : đen 

● Reflection color : trắng 100% 

Reflection glossiness : 1 (từ 0.75 đến 0.95 => inox mờ) 

Fresnel : bỏ chọn 

2. VẬT LIỆU VRAY ĐỒNG BÓNG : 


inox vang trong bang vat lieu vray sketchup

● Diffuse : đen   

● Reflection color : màu vàng đồng 

Reflection glossiness : 1 (từ 0.75 đến 0.95 => đồng mờ) 

Fresnel : bỏ chọn 

3. VẬT LIỆU VRAY MẶT NƯỚC : 


thong so mat nuoc trong bang vat lieu vray sketchup

● Diffuse : đen 

● Reflection : 

Reflection color : trắng 100% 

Reflection glossiness : 1 

Fresnel : tick chọn 

Reflection IOR : 1.33 

● Refraction : 

Refraction color : trắng 100% 

Fog color : xanh nước 

For multiplier : 0.02 ( độ trong của nước) càng giảm càng trong 

IOR : 1.33 (độ khúc xạ) 

● Bump : 

Amount : 1 (độ noise của mặt nước) 

Texture slot > Noise A 

Amplitude : 1.94 (độ nhấp nhô của sóng) càng tăng càng nhấp nhô.  

Frequency : 3.4 (kích thước của sóng) càng giảm kt sóng càng lớn.

*CHÚ Ý : NẾU ĐÃ LÀM ĐÚNG CÁC THÔNG SỐ TRÊN MÀ KHÔNG THẤY TÁC DỤNG  THÌ VÀO TAB MỤC BINDING > TEXTURE MODE > CHỌN CUSTOMODE HOẶC  TEXTURE HELPER. 

- KHI BẬT MỘT TRONG HAI CHẾ ĐỘ TRÊN THÌ BẢNG MATERIALS CỦA DEFAULT  TRAY SẼ CHO TA ĐIỀU CHỈNH KÍCH THƯỚC CỦA MAP VẬT LIỆU NƯỚC TO HOẶC  NHỎ KHI RENDER SẼ THẤY.


4. VẬT LIỆU VRAY SÀN GẠCH, SÀN GỖ :

 

vat lieu vray gach lat nen, san go

● Diffuse : chọn texture slot chọn bitmap làm map gạch, sàn gỗ. 

● Reflection color : trắng 20% (tuỳ vào bóng ít hay nhiều).

Reflection glossiness : 1 (0.85 là gạch mờ). 

Fresnel : bỏ tick chọn

● Refraction : Default 

● Bump : 

Mode / map : bump map 

Amount : 0.5

Texture slot > chọn bitmap giống sàn gạch, sàn gỗ nhưng dạng trắng đen (đen là chìm xuống, trắng là nổi lên).


5. VẬT LIỆU VRAY DA & SIMILI :

 

vat lieu vray simili, da bo

● Diffuse : chọn texture slot > Color correction

. Color / Input : chọn texture slot > bitmap > map simili

● Reflection : 

Reflection color : trắng 100%

Reflection glossiness : 0.65 

Fresnel : bỏ tick chọn 

● Refraction : Default 

● Bump : 

Mode / map : bump map  

Amount : 0.3 

Texture slot > chọn bitmap giống simili nhưng dạng trắng đen (đen là chìm xuống, trắng là nổi lên).


6. VẬT LIỆU VRAY VẢI SOFA, GIƯỜNG, GỐI... :

 

vat lieu vray vai man, drap giuong, vai goi

● Diffuse : chọn texture slot > chọn color correction (thông số như hình minh hoạ). 

Texture slot trong mục color / input chọn falloff. 

Color A > texture slot chọn color correction (thông số như hình minh hoạ). 

Texture slot trong mục color / input chọn bitmap > chọn map vải kem.  

Color B > texture slot chọn color correction (thông số như hình minh hoạ). 

Texture slot trong mục color / input chọn bitmap > chọn map vải kem.  

● Reflection : Default 

● Refraction : Default 

● Bump : 

Mode / map : bump map 

Amount : 0.15

Texture slot > chọn color correction (thông số như hình minh hoạ).

Texture slot trong mục color / input chọn bitmap > chọn map vải xám. 

● Binding : bật hết 

Texture mode : chọn custom mode 

*CHÚ Ý : SAU KHI GÁN VẬT LIỆU XONG CHO VẬT THỂ THÌ NHỚ CHỌN TRI PLANAR PROJECTION (FIT) ĐỂ CÁC KÍCH THƯỚC MAP ĐƯỢC PHÂN BỔ ĐỀU CHO  VẬT THỂ CÓ HÌNH DẠNG PHỨC TẠP.

 

7. VẬT LIỆU VRAY RÈM VẢI XUYÊN SÁNG :

 

vat lieu vray rem vai xuyen sang

● Two sided : không chọn generic mà chọn vật liệu 2 mặt.

● Front material : chọn 1 map vải trong ô texture slot.

● Back material : chọn 1 map vải trong ô texture slot giống map trên.

● Translucency : kéo thanh trượt khoảng 60% - 70%. 

● Binding : 

Texture : chọn bitmap > texture slot chọn map vải giống như trên.


8. VẬT LIỆU VRAY KÍNH TRÁNG THUỶ (GƯƠNG SOI) :

vat lieu guong soi, kinh trang thuy trong vray sketchup

● Diffuse : đen 100% 

● Reflection : 

Reflection color : trắng 100% 

Reflection glossiness : 1 

Fresnel : tick chọn 

Reflection IOR : 30 

● Refraction : 

Refraction color : đen 100% 

Fog color : trắng 100% 

For multiplier : 1 (càng giảm càng trong, càng tăng càng đục)  

IOR : 1.6 (độ khúc xạ) 


9. VẬT LIỆU VRAY KÍNH TRONG :

 

vat lieu kinh trong vray sketchup

● Diffuse : đen 100% 

● Reflection : 

Reflection color : trắng 100% 

Reflection glossiness : 1 

Fresnel : tick chọn 

Reflection IOR : không chọn 

● Refraction : 

Refraction color : trắng 100% 

Fog color : màu kính 

For multiplier : càng giảm càng trong, càng tăng càng đục 

IOR : 1.6 (độ khúc xạ) 


10. VẬT LIỆU VRAY KÍNH MÀU :

vat lieu kinh mau trong vray sketchup

● Diffuse : đen 100% 

● Reflection : 

Reflection color : trắng 100% 

Reflection glossiness : 1 

Fresnel : tick chọn 

Reflection IOR : không chọn 

● Refraction : 

Refraction color : trắng 95% 

Fog color : màu kính > color picker > color space : chọn rendering, range chọn : 0-255  

For multiplier : càng giảm càng trong, càng tăng càng đục 

IOR : 1.6 (độ khúc xạ) 


11. VẬT LIỆU VRAY KÍNH MÀU CHUYỂN SẮC :

vat lieu kinh mau chuyen sac trong vray sketchup

● Diffuse : đen 100% 

● Reflection : 

Reflection color : trắng 100% 

Reflection glossiness : 1 

Fresnel : tick chọn 

Reflection IOR : không chọn 

● Refraction : 

Refraction color : trắng 95% 

Fog color : màu kính > chọn texture slot > chọn gradient > type chọn u hoặc v  

For multiplier : càng giảm càng trong, càng tăng càng đục 

IOR : 1.6 (độ khúc xạ) 

● Binding : 

Texture mode : texture helper (mới hiệu chỉnh được kích thước map và opacity trong tab  vật liệu) 

Nhớ chọn UVW map tri-planar projection (fit


12. VẬT LIỆU VRAY KÍNH MỜ HOA VĂN :

 

vat lieu kinh hoa van mo trong vray sketchup

● Diffuse : đen 100% 

● Reflection : 

Reflection color : trắng 100% 

Reflection glossiness : 0.8 - 0.95 

Fresnel : tick chọn 

Reflection IOR : không chọn 

● Refraction : 

Refraction color : trắng 95% 

Fog color : màu kính > chọn texture slot > chọn gradient > type chọn u hoặc v For multiplier : càng giảm càng trong, càng tăng càng đục 

IOR : 1.6 (độ khúc xạ) 

● Bump : 

Amount : 0.02 (mật độ noise) 

Texture slot > noise B, size : 0.01 

● Binding : 

Texture mode : texture helper (mới hiệu chỉnh được kích thước map và opacity trong tab  vật liệu) 

Nhớ chọn UVW map tri-planar projection (fit) 


13. VẬT LIỆU VRAY KÍNH GÂN SỌC :

vat lieu kinh gan soc trong vray sketchup

● Diffuse : đen 100% 

● Reflection : 

Reflection color : trắng 100% 

Reflection glossiness : 0.8 - 0.95 

Fresnel : tick chọn 

Reflection IOR : không chọn 

● Refraction : 

Refraction color : trắng 95% 

Fog color : màu kính > chọn texture slot > chọn gradient > type chọn u (sọc đứng), chọn  v (chuyển sắc đậm từ dưới chân lên trên) 

For multiplier : càng giảm càng trong, càng tăng càng đục 

Refraction glossiness : 0.9 

IOR : 1.6 (độ khúc xạ) 

● Bump : (trắng nổi, đen lún xuống) 

Amount : 0.05 (mật độ noise) 

Texture slot > Gradient > đen dời sang phải 1 tí, thêm trắng ngay giữa, đoạn cuối kéo  sang trái 1 tí, chuyển thành màu xám. 

Texture placement > repeat u/v : 26 

● Binding : 

Texture mode : texture helper (mới hiệu chỉnh được kích thước map và opacity trong tab  vật liệu) 

Nhớ chọn UVW map tri-planar projection (fit).

 

 

Mời các bạn xem video cách thiết lập các thông số vật liệu vray Sketchup cơ bản tại đây :

 

 

 


Continue reading