10/29/2015

QUY CÁCH THÉP HỘP

1. QUY CÁCH THÉP HỘP VUÔNG :

cong thuc tinh thep hop vuong

THÉP HÌNH VUÔNG LÀ LOẠI THÉP HỘP  RẤT PHỔ BIẾN TRÊN THỊ TRƯỜNG, LOẠI NHỎ NHẤT LÀ HỘP 12x12 VÀ LỚN NHẤT LÀ 90x90. ĐỘ DÀY MÒNG NHẤT LÀ 7 DEM VÀ DÀY NHẤT LÀ 3.5mm, KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA TỪNG LOẠI THÌ BẠN TRA THEO BẢNG DƯỚI ĐÂY:


bang tra quy cach thep hop vuong

- SỐ LƯỢNG CÂY TRÊN 1 BÓ LÀ 100 ĐỐI VỚI SẮT HỘP VUÔNG TỪ 12 ĐẾN 30.
- SỐ LƯỢNG CÂY TRÊN 1 BÓ LÀ 25 ĐỐI VỚI SẮT HỘP VUÔNG TỪ 38 ĐẾN 90.

2. QUY CÁCH THÉP HỘP CHỮ NHẬT :

cong thuc tinh thep hop chu nhat

THÉP HÌNH CHỮ NHẬT LÀ LOẠI THÉP HỘP RẤT PHỔ BIẾN TRÊN THỊ TRƯỜNG, LOẠI NHỎ NHẤT LÀ HỘP 10x20 VÀ LỚN NHẤT LÀ 70x140. ĐỘ DÀY MỎNG NHẤT LÀ 6 DEM VÀ DÀY NHẤT LÀ 3mm, KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA TỪNG LOẠI THÌ BẠN TRA THEO BẢNG DƯỚI ĐÂY:
bang tra quy cach thep hop chu nhat
- SỐ LƯỢNG CÂY TRÊN 1 BÓ LÀ 50 ĐỐI VỚI SẮT HỘP CHỮ NHẬT TỪ 10x20 ĐẾN 30x60.
- SỐ LƯỢNG CÂY TRÊN 1 BÓ LÀ 20 ĐỐI VỚI SẮT HỘP CHỮ NHẬT TỪ 40x80 ĐẾN 45x90.
- SỐ LƯỢNG CÂY TRÊN 1 BÓ LÀ 18 ĐỐI VỚI SẮT HỘP CHỮ NHẬT 50x100 VÀ 60x120.

3. QUY CÁCH THÉP HỘP OVAL :

cong thuc tinh thep hop oval

THÉP HÌNH OVAL LÀ LOẠI THÉP HỘP ÍT PHỔ BIẾN TRÊN THỊ TRƯỜNG, LOẠI NHỎ NHẤT LÀ HỘP 8x20 VÀ LỚN NHẤT LÀ 14x73. ĐỘ DÀY MỎNG NHẤT LÀ 7 DEM VÀ DÀY NHẤT LÀ 3mm, KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA TỪNG LOẠI THÌ BẠN TRA THEO BẢNG DƯỚI ĐÂY:

bang tra quy cach thep hop oval

4. QUY CÁCH THÉP HỘP CHỮ D :

cong thuc tinh thep hop chu D

THÉP HÌNH CHỮ D LÀ LOẠI THÉP HỘP ÍT PHỔ BIẾN TRÊN THỊ TRƯỜNG, LOẠI NHỎ NHẤT LÀ HỘP 8x20 VÀ LỚN NHẤT LÀ 14x73. ĐỘ DÀY MỎNG NHẤT LÀ 7 DEM VÀ DÀY NHẤT LÀ 3mm, KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA TỪNG LOẠI THÌ BẠN TRA THEO BẢNG DƯỚI ĐÂY:
bang tra quy cach thep hop chu D

- SỐ LƯỢNG CÂY TRÊN 1 BÓ LÀ 50 ĐỐI VỚI SẮT HỘP CHỮ D 20x40.
- SỐ LƯỢNG CÂY TRÊN 1 BÓ LÀ 20 ĐỐI VỚI SẮT HỘP CHỮ D 45x85.

No comments:

Post a Comment