8/05/2016

KÍCH THƯỚC MÁY RỬA CHÉN TEKA

1) KÍCH THƯỚC MÁY RỬA CHÉN ĐỨNG RỜI LP7-840 :


kich thuoc may rua chen dung roi dung tich 15 lit

- DUNG TÍCH : 14 BỘ CHÉN DĨA
- MỨC TIÊU THỤ NƯỚC : 15 LÍT
- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 600 x 600 x 850


2) KÍCH THƯỚC MÁY RỬA CHÉN LẮP ÂM BÁN PHẦN DW8-60-S :


kich thuoc may rua chen lap am ban phan dung tich 12 lit

- DUNG TÍCH : 12 BỘ CHÉN DĨA
- MỨC TIÊU THỤ NƯỚC : 12 LÍT
- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 596 x 550 x 820-870

3) KÍCH THƯỚC MÁY RỬA CHÉN LẮP ÂM BÁN PHẦN DW9-55-S :


kich thuoc may rua chen lap am ban phan dung tich 12 lit

- DUNG TÍCH : 12 BỘ CHÉN DĨA
- MỨC TIÊU THỤ NƯỚC : 12 LÍT
- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 596 x 550 x 820-870

4) KÍCH THƯỚC MÁY RỬA CHÉN LẮP ÂM DW8-59-FI : 

kich thuoc may rua chen lap am tu dung tich 12 lit

- DUNG TÍCH : 12 BỘ CHÉN DĨA
- MỨC TIÊU THỤ NƯỚC : 12 LÍT
- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 596 x 550 x 820-870

5) KÍCH THƯỚC MÁY RỬA CHÉN LẮP ÂM DW8-80-FI : 


kich thuoc may rua chen lap am tu dung tich 12 lit

- DUNG TÍCH : 12 BỘ CHÉN DĨA
- MỨC TIÊU THỤ NƯỚC : 14 LÍT
- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 596 x 550 x 820-870

No comments:

Post a Comment