8/03/2016

KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI TEKA CÁC LOẠI

  XEM THÊM :
- THÔNG S LÒ NƯỚNG CÁC LOẠI.
- THÔNG S MÁY RỮA CHÉN. 

01) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ C-620:

- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 598 x 500 x 150
kich-thuoc-chuan-may-hut-mui-am-tu-c-620

02) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ C-710:

- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 760 x 500 x 150
- KÍCH THƯỚC LỐNG KHÓI : D=125
- KHOẢNG CÁCH CHỜ LẮP MÁY LÀ 800 
kich-thuoc-chuan-may-hut-mui-am-tu-c-710

03) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ C-920:

- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 889 x 535 x 150
- KÍCH THƯỚC LỐNG KHÓI : D=125
- KHOẢNG CÁCH CHỜ LẮP MÁY LÀ 900
kich-thuoc-chuan-may-hut-mui-am-tu-C-920

04) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ CNL1-2002:

- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 600 x 300 x 184
- KÍCH THƯỚC KHI TRƯỢT RA LÀ 490
- KHOẢNG CÁCH CHỜ LẮP MÁY LÀ 620
kich thuoc may hut mui am tu cnl1 2002

05) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ CNL1-9000:

- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 900 x 300 x 353
- KÍCH THƯỚC KHI TRƯỢT RA LÀ 490
- KHOẢNG CÁCH CHỜ LẮP MÁY LÀ 920

 

kich thuoc may hut mui am tu cnl1 9000

06) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI ÂM TTL1-62:

- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 600 x 310 x 184
- KÍCH THƯỚC KHI TRƯỢT RA LÀ 413
- KHOẢNG CÁCH CHỜ LẮP MÁY LÀ 920

kich thuoc may hut mui am tu tl1 62

07) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI ÂM TTL1-92:

- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 900 x 280 x 184
- KÍCH THƯỚC KHI TRƯỢT RA LÀ 413
- KHOẢNG CÁCH CHỜ LẮP MÁY LÀ 920

 

kich thuoc may hut mui am tu tl1 92

08) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG DS-70:

- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 700-900 x 500
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI THIỂU LÀ 590
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI ĐA LÀ 950
- CHIỀU CAO MẶT HÚT LÀ 100
- KHOẢNG CÁCH CHỜ LẮP MÁY LÀ 720-920

kich thuoc may hut mui ap tuong ds 70

09) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI ĐỨNG DVE-90:

- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 600-700-900 x 500
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI THIỂU LÀ 385
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI ĐA LÀ 745
- CHIỀU CAO MẶT HÚT LÀ 605
- KHOẢNG CÁCH CHỜ LẮP MÁY LÀ 620-720-920


kich thuoc may hut mui dang dung dve 90

10) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI ĐẢO CC-40:

- ĐƯỜNG KÍNH THÂN MÁY : 400
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI THIỂU LÀ 900
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI ĐA LÀ 1200
- KHOẢNG CÁCH CHỜ LẮP MÁY LÀ 420
kich thuoc may hut mui dao cc 40

11) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI ĐỨNG DVL-90:

- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 900 x 450 x 420
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI THIỂU LÀ 773
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI ĐA LÀ 773
- CHIỀU CAO MẶT HÚT LÀ 900
- KHOẢNG CÁCH CHỜ LẮP MÁY LÀ 920

kich thuoc may hut mui dung dvl 90

12) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG DS-90:

- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 700-900 x 500
- KÍCH THƯỚC ỐNG KHÓI LÀ 330 x 275 
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI THIỂU LÀ 590
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI ĐA LÀ 950
- CHIỀU CAO MẶT HÚT LÀ 100
- KHOẢNG CÁCH CHỜ LẮP MÁY LÀ 720-920
kich thuoc may hut mui gan tuong ds 90

13) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG NC2-90:

- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 600-700-900 x 500
- KÍCH THƯỚC ỐNG KHÓI LÀ 330 x 270 
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI THIỂU LÀ 630
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI ĐA LÀ 960
- CHIỀU CAO MẶT HÚT LÀ 44
- KHOẢNG CÁCH CHỜ LẮP MÁY LÀ 720-920
kich thuoc may hut mui kich cong gan tuong nc2 90

14) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG DU-90:

- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 700-900 x 500
- KÍCH THƯỚC ỐNG KHÓI LÀ 235 x 195 
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI THIỂU LÀ 442
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI ĐA LÀ 802
- CHIỀU CAO MẶT HÚT LÀ 350
- KHOẢNG CÁCH CHỜ LẮP MÁY LÀ 920
kich thuoc may hut mui bo cong gan tuong du 90

15) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG DF-90:

- KÍCH THƯỚC (RxSxC) : 900 x 520
- KÍCH THƯỚC ỐNG KHÓI LÀ 330 x 270 
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI THIỂU LÀ 590
- CHIỀU CAO ỐNG KHÓI TỐI ĐA LÀ 920
- CHIỀU CAO MẶT HÚT LÀ 152
- KHOẢNG CÁCH CHỜ LẮP MÁY LÀ 920
kich thuoc may hut mui kich cong gan tuong ds 90

16) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG DG3-90:


kich thuoc may hut mui gan tuong dg3 90

17) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG DHC-90:

kich thuoc may hut mui gan tuong dhc 90

18) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG DPL-90:

kich thuoc may hut mui gan tuong dpl 90

19) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG ND-90:

kich thuoc may hut mui gan tuong nd 90

20) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG ND-ISLA:

kich thuoc may hut mui gan tuong nd-isla

21) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG DEP-60:

kich thuoc chuan cua may hut mui gan tuong dep 60

22) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG DEP-70:

kich thuoc chuan cua may hut mui gan tuong dep 70

23) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG DEP-90:

kich thuoc chuan cua may hut mui gan tuong dep 90

24) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG DQ-90:

kich thuoc may hut mui goc

25) KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI TREO TRẦN DX-ISLA:

kich thuoc may hut mui dang tron treo tran

No comments:

Post a Comment