12/27/2015

KÍCH THƯỚC LÒ NƯỚNG TEKA


XEM THÊM :
- KÍCH THƯỚC MÁY HÚT MÙI CÁC LOẠI.

01) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA HA-830 :

- Chiều rộng phần mặt nạ là 595
- Chiều cao phần mặt nạ là 595
- Chiều sâu là 540 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng từ 558 đến 564
- Chiều cao tối thiểu là 600
- Chiều sâu tối thiểu là 580

kich thuoc lo nuong teka ha830

02) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA HA-855 :

- Chiều rộng phần mặt nạ là 595
- Chiều cao phần mặt nạ là 595
- Chiều sâu là 540 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng từ 558 đến 564
- Chiều cao tối thiểu là 600
- Chiều sâu tối thiểu là 580
kich thuoc lo nuong teka ha855

03) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA HA-870 : 

- Chiều rộng phần mặt nạ là 595
- Chiều cao phần mặt nạ là 595
- Chiều sâu là 540 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng từ 558 đến 564
- Chiều cao tối thiểu là 600
- Chiều sâu tối thiểu là 580
kich thuoc lo nuong teka ha870

04) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA HE-545 :

- Chiều rộng phần mặt nạ là 595
- Chiều cao phần mặt nạ là 595
- Chiều sâu là 540 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng từ 558 đến 564
- Chiều cao tối thiểu là 600
- Chiều sâu tối thiểu là 580
kich thuoc lo nuong teka he545

05) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA HE-615 : 

- Chiều rộng phần mặt nạ là 595
- Chiều cao phần mặt nạ là 595
- Chiều sâu là 540 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng từ 558 đến 564
- Chiều cao tối thiểu là 600
- Chiều sâu tối thiểu là 580
kich thuoc lo nuong teka he615

06) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA HE-635 :

- Chiều rộng phần mặt nạ là 595
- Chiều cao phần mặt nạ là 595
- Chiều sâu là 540 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng từ 558 đến 564
- Chiều cao tối thiểu là 600
- Chiều sâu tối thiểu là 580
kich thuoc lo nuong teka he-635

07) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA HE-720 : 

- Chiều rộng phần mặt nạ là 595
- Chiều cao phần mặt nạ là 595
- Chiều sâu là 540 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng từ 558 đến 564
- Chiều cao tối thiểu là 600
- Chiều sâu tối thiểu là 580
kich thuoc lo nuong teka he720

08) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA HKL-970-SC :

- Chiều rộng phần mặt nạ là 595
- Chiều rộng phần thân là 542
- Chiều cao phần mặt nạ là 455
- Chiều cao phần thân là 446
- Chiều sâu là 450 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng từ 560 đến 568
- Chiều cao tối thiểu từ 448-452
- Chiều sâu tối thiểu là 550
kich thuoc lo nuong teka hkl970sc

09) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA HL-45.15 : 

- Chiều rộng phần mặt nạ là 595
- Chiều cao phần mặt nạ là 595
- Chiều sâu là 540 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng từ 558 đến 564
- Chiều cao tối thiểu là 600
- Chiều sâu tối thiểu là 580
kich thuoc lo nuong teka hl45.15

10) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA HL-850 :

- Chiều rộng phần mặt nạ là 595
- Chiều cao phần mặt nạ là 595
- Chiều sâu là 540 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng từ 558 đến 564
- Chiều cao tối thiểu là 600
- Chiều sâu tối thiểu là 580
kich thuoc lo nuong teka hl850

11) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA HL-870 : 

- Chiều rộng phần mặt nạ là 595
- Chiều cao phần mặt nạ là 595
- Chiều sâu là 540 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng từ 558 đến 564
- Chiều cao tối thiểu là 600
- Chiều sâu tối thiểu là 580
kich thuoc lo nuong teka hl870

12) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA HL-940 :

- Chiều rộng phần mặt nạ là 890
- Chiều rộng phần thân là 844
- Chiều cao phần mặt nạ là 480
- Chiều cao phần thân là 470
- Chiều sâu là 538 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng là 860
- Chiều cao là 475
- Chiều sâu tối thiểu là 550
kich thuoc lo nuong teka hl940

13) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA MC-32-BIS : 

- Chiều rộng phần mặt nạ là 595
- Chiều rộng phần thân là 542
- Chiều cao phần mặt nạ là 455
- Chiều cao phần thân là 446
- Chiều sâu là 520 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng từ 560 đến 568
- Chiều cao tối thiểu từ 448-452
- Chiều sâu tối thiểu là 580
kich thuoc lo nuong teka mc32bis

14) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA MW-32-BIS :

- Chiều rộng phần mặt nạ là 595
- Chiều rộng phần thân là 542
- Chiều cao phần mặt nạ là 455
- Chiều cao phần thân là 446
- Chiều sâu là 450 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng từ 560 đến 568
- Chiều cao tối thiểu từ 448-452
- Chiều sâu tối thiểu là 580
kich thuoc lo nuong teka mw32bis

15) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA MWE-22-BI : 

- Chiều rộng phần mặt nạ là 595
- Chiều rộng phần thân là 555
- Chiều cao phần mặt nạ là 390
- Chiều cao phần thân là 355
- Chiều sâu là 312 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng lớn hơn 568
- Chiều cao là 380
- Chiều sâu tối thiểu là 450
kich thuoc lo nuong teka mwe22bi

16) KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT LÒ NƯỚNG TEKA MWL-22-EGL :

- Chiều rộng phần mặt nạ là 595
- Chiều rộng phần thân là 555
- Chiều cao phần mặt nạ là 390
- Chiều cao phần thân là 355
- Chiều sâu là 312 cộng thêm phần mặt nạ dày 22
* Kích thước lỗ chờ lắp đặt :
- Chiều rộng lớn hơn 568
- Chiều cao là 380
- Chiều sâu tối thiểu là 450
kich thuoc lo nuong teka mwl22egl

No comments:

Post a Comment