12/10/2015

KÍCH THƯỚC NỆM GIƯỜNG


XEM THÊM :
- KÍCH THƯỚC GIƯỜNG NGỦ CÁC LOẠI

1) KÍCH THƯỚC NỆM GÒN :

kich thuoc nem gon


STT
ĐỘ DÀY
(mm)
QUY CÁCH (D x R)
(m)
1.95 x 1.8
1.95 x 1.6
1.95 x 1.4
1.95 x 1.2
1.95 x 1.0
1.95 x 0.8
1
20
o
o
o
o
o
o
2
30
o
o
o
o
o
o
3
50
o
o
o
o
o
o
4
90
o
o
o
o
o
o
5
120
o
o
o
o
o
o
6
150
o
o
o
o
o
o

2) KÍCH THƯỚC NỆM LÒXO :

kich thuoc nem loxo

STT
ĐỘ DÀY
(mm)
QUY CÁCH (D x R)
(m)
1.95 x 1.8
1.95 x 1.6
1.95 x 1.4
1.95 x 1.2
1.95 x 1.0
1.95 x 0.8
1
220
o
o
o
o
o
o
2
220
o
o
o
o
o
o
3
220
o
o
o
o
o
o
4
220
o
o
o
o
o
o
5
220
o
o
o
o
o
o
6
220
o
o
o
o
o
o
3) NỆM LÒXO ĐẶC BIỆT :
STT
ĐỘ DÀY
(mm)
QUY CÁCH (D x R)
(m)
1.95 x 1.8
1.95 x 1.6
1.95 x 1.4
1.95 x 1.2
1.95 x 1.0
1.95 x 0.8
1
250
o
O
o
o
o

2
270
o
O
o
o
o

3
300
o
O
o
o
o

4) KÍCH THƯỚC NỆM MOUSSE :

kich thuoc nem mut
STT
ĐỘ DÀY
(mm)
QUY CÁCH (D x R)
(m)
1.95 x 1.8
1.95 x 1.6
1.95 x 1.4
1.95 x 1.2
1.95 x 1.0
1.95 x 0.8
1
110
o
o
o
o
o
o
2
120
o
o
o
o
o
o
3
130
o
o
o
o
o
o
4
140
o
o
o
o
o
o
5
150
o
o
o
o
o
o
6
160
o
o
o
o
o
o
7
170
o
o
o
o
o
o
8
180
o
o
o
o
o
o
9
190
o
o
o
o
o
o
10
200
o
o
o
o
o
o

No comments:

Post a Comment