10/02/2016

KÍCH THƯỚC CHUẨN HÌNH ẢNH ĐỂ ĐĂNG TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI

 

Xem thêm :

 
Kích thước các khổ báo giấy, tạp chí thông dụng cho ngành đồ họa.

Khi các bạn đăng ảnh đại diện và tạo trang bìa trên các mạng xã hội thì chúng ta cần biết các quy định kích thước sau để hình ảnh không bị co giản. Các kích thước được tính theo đơn vị Pixel, nếu bạn nào rành về Photoshop sẽ biết cách quy đổi đơn v này ra cm.

logo cua cac bieu tuong mang xa hoi
1) KÍCH THƯỚC CHUẨN HÌNH ẢNH ĐĂNG TRÊN FACEBOOK :

- Ảnh trang bìa có kích cỡ là 851 x 315
- Ảnh đại diện có kích cỡ là 180 x 180
- Ảnh chia sẽ có kích c là 1200 x 630
- Ảnh chia sẽ link có kích c là 1200 x 627
- Ảnh nổi bật có kích c là 1200 x 717

Kich thuoc chuan de post hinh dang tren facebook

2) KÍCH THƯỚC CHUẨN HÌNH ẢNH ĐĂNG TRÊN GOOGLE + :

- Ảnh trang bìa có kích cỡ là 1080 x 608
- Ảnh đại diện có kích cỡ là 250 x 250
- Ảnh chia sẽ lớn có kích c là 497 x 279
- Ảnh chia snh có kích c là 150 x150

Kich thuoc anh cover photo tren google +

3) KÍCH THƯỚC CHUẨN HÌNH ẢNH ĐĂNG TRÊN INSTAGRAM :

- Ảnh đại diện có kích cỡ là 110 x 110
- Ảnh chia sẽ có kích c là 1080 x 1080
- Ảnh chia sthu nh có kích c là 161 x161

Kich thuoc chuan de post hinh anh dang tren instagram

4) KÍCH THƯỚC CHUẨN HÌNH ẢNH ĐĂNG TRÊN LINKEDIN :

- Ảnh nền có kích cỡ là 1000 x 425 và 4000 x 4000
- Ảnh đại diện có kích cỡ là 400 x 400
- Ảnh bìa có kích c là 974 x 300
- Ảnh logo tiêu chuẩn có kích c là 100 x 60
- Ảnh logo thu nh có kích c là 50 x 50
- Ảnh banner có kích cỡ là 646 x 220

Kich thuoc chuan de post hinh tren linkedin la bao nhieu

5) KÍCH THƯỚC CHUẨN HÌNH ẢNH ĐĂNG TRÊN PINTEREST :

- Ảnh đại diện có kích cỡ là 165 x 165
- Ảnh hiển thị trên bảng có kích c là 222 x 150
- Ảnh hiển thị thu nh có kích c là 50 x50
- Ảnh chia s có kích c là 236, còn chiều cao thì theo tỉ l

Kich thuoc chuan hinh anh de post hinh tren pinterest

6) KÍCH THƯỚC CHUẨN HÌNH ẢNH ĐĂNG TRÊN TUMBLR :

- Ảnh đại diện có kích cỡ là 128 x 128
- Ảnh chia sẽ có kích c là 500 x 750

Kich thuoc chuan hinh anh de post tren Tumblr

7) KÍCH THƯỚC CHUẨN HÌNH ẢNH ĐĂNG TRÊN TWITTER :

- Ảnh trang bìa có kích cỡ là 1500 x 500
- Ảnh đại diện có kích cỡ là 400 x 400
- Ảnh chia sẽ có kích c là 440 x 220

Kich thuoc chuan hinh anh dang tren twitter

8) KÍCH THƯỚC CHUẨN HÌNH ẢNH ĐĂNG TRÊN YOUTUBE :

- Ảnh trang bìa có kích cỡ là 2560 x1440
- Ảnh video tải lên có kích c là 1280 x 760

kich co chuan video de dang tren youtube

 


No comments:

Post a Comment