10/09/2016

KÍCH THƯỚC CHẬU RỬA CHÉN TEKA

Xem thêm :
- Kích thước máy rửa chén 
- Kích thước lò nướng 

1) KÍCH THƯỚC CHẬU RỬA CHÉN 1 NGĂN LOẠI NHỎ :

kich thuoc chau rua chen 1 ngan loai nho

- Kích thước phủ bì (mm) : 433 x 433
- Kích thước lọt lòng (mm) : 406 x 406
- Kích thước lắp đặt (mm) : 401 x 401
- Chiều cao chậu rửa (mm) : 180

2) KÍCH THƯỚC CHẬU RỬA CHÉN 1 NGĂN LOẠI LỚN :

kich thuoc chau rua chen 1 ngan loai lon

- Kích thước phủ bì (mm) : 465 x 485
- Kích thước lọt lòng (mm) : 360 x 400
- Kích thước lắp đặt (mm) : 445 x 465
- Chiều cao chậu rửa (mm) : 160

3) KÍCH THƯỚC BỒN RỬA CÓ 1 NGĂN RỬA & 1 CHỖ ÚP CHÉN DĨA LOẠI NHỎ :

kich thuoc chau rua chen 1 ngan rua va 1 up chen loai nho

- Kích thước phủ bì (mm) : 790 x 500
- Kích thước lọt lòng (mm) : 770 x 480
- Kích thước ngăn rửa (mm) : 400 x 340
- Chiều cao chậu rửa (mm) : 170

4) KÍCH THƯỚC BỒN RỬA CÓ 1 NGĂN RỬA & 1 CHỖ ÚP CHÉN DĨA LOẠI VỪA :

kich thuoc chau rua chen 1 ngan rua va 1 mat up chen loai vua

- Kích thước phủ bì (mm) : 830 x 485
- Kích thước lọt lòng (mm) : 810 x 465
- Kích thước ngăn rửa (mm) : 360 x 395
- Chiều cao chậu rửa (mm) : 170

5) KÍCH THƯỚC BỒN RỬA CÓ 1 NGĂN RỬA & 1 CHỖ ÚP CHÉN DĨA LOẠI LỚN :

kich thuoc bon rua chen 1 ngan rua va 1 up chen loai lon

- Kích thước phủ bì (mm) : 970 x 510
- Kích thước lọt lòng (mm) : 950 x 490
- Kích thước ngăn rửa (mm) : 520 x 380
- Chiều cao chậu rửa (mm) : 180

5) KÍCH THƯỚC BỒN RỬA CHÉN CÓ 2 NGĂN RỬA LOẠI NHỎ (KIỂU BO GÓC) :

kich thuoc chau rua chen 2 ngan rua loai nho

- Kích thước phủ bì (mm) : 785 x 470
- Kích thước ngăn rửa chính (mm) : 406 x 406 x 250
- Kích thước ngăn rửa ph (mm) : 280 x 406 x 180
- Kích thước lắp đặt (mm) : 733 x 418

6) KÍCH THƯỚC CHẬU RỬA CHÉN CÓ 2 NGĂN RỬA BẰNG NHAU (KIỂU BO GÓC) :

kich thuoc chau rua 2 ngan bang nhau

- Kích thước phủ bì (mm) : 828 x 485
- Kích thước ngăn rửa chính (mm) : 360 x 417 x 170
- Kích thước ngăn rửa ph (mm) : 360 x 417 x 170
- Kích thước lắp đặt (mm) : 810 x 465

7) KÍCH THƯỚC BỒN RỬA CHÉN CÓ 2 NGĂN RỬA LOẠI LỚN :

kich thuoc chau rua 2 ngan loai lon

- Kích thước phủ bì (mm) : 860 x 500
- Kích thước ngăn rửa chính (mm) : 406 x 406 x 190
- Kích thước ngăn rửa ph (mm) : 340 x 400 x 200
- Kích thước lắp đặt (mm) : 840 x 480

8) KÍCH THƯỚC BỒN RỬA CÓ 2 NGĂN RỬA & 1 ÚP CHÉN DĨA LOẠI NHỎ :

kich thuoc chau rua 2 ngan va 1 up chen

- Kích thước phủ bì (mm) : 1000 x 500
- Kích thước ngăn rửa chính (mm) : 340 x 420 x 162
- Kích thước ngăn rửa ph (mm) : 185 x 280 x 133
- Kích thước lắp đặt (mm) : 980 x 480

9) KÍCH THƯỚC BỒN RỬA CÓ 2 NGĂN RỬA & 1 ÚP CHÉN DĨA LOẠI LỚN :

kich thuoc chau rua 2 ngan va 1 up chen loai lon

- Kích thước phủ bì (mm) : 1160 x 500
- Kích thước ngăn rửa chính (mm) : 340 x 400 x 200
- Kích thước ngăn rửa ph (mm) : 340 x 400 x 200
- Kích thước lắp đặt (mm) : 1140 x 480

10) KÍCH THƯỚC CHẬU RỬA CHÉN CÓ 3 NGĂN RỬA :

kich thuoc chau rua 3 ngan loai lon

- Kích thước phủ bì (mm) : 1000 x 500
- Kích thước ngăn rửa chính (mm) : 340 x 400 x 196
- Kích thước ngăn rửa ph (mm) : 280 x 185 x 136
- Kích thước lắp đặt (mm) : 980 x 480

11) KÍCH THƯỚC BỒN RỬA CÓ 3 NGĂN RỬA & 1 ÚP CHÉN :

kich thuoc bon rua chen 3 ngan va 1 up chen

- Kích thước phủ bì (mm) : 1400 x 500
- Kích thước ngăn rửa chính (mm) : 340 x 400 x 199
- Kích thước ngăn rửa ph (mm) : 280 x 185 x 136
- Kích thước lắp đặt (mm) : 1380 x 480

12) KÍCH THƯỚC CHẬU RỬA GÓC :

kich thuoc bon rua chen goc

- Kích thước phủ bì (mm) : 830 x 830 x 500
- Kích thước ngăn rửa chính (mm) : 400 x 340 x 187
- Kích thước ngăn rửa ph (mm) : 400 x 340 x 187
- Kích thước lắp đặt (mm) : 810 x 810 x 480

13) KÍCH THƯỚC CHẬU RỬA TRÒN :

kich thuoc chau rua chen loai tron

- Kích thước phủ bì (mm) : d = 510
- Kích thước lọt lòng (mm) : d =385
- Kích thước cắt đá (mm) : d = 490
- Chiều cao chậu rửa (mm) :184

No comments:

Post a Comment