11/03/2015

KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI KÍNH XD & TRANG TRÍ

quy-cach-kinh

KÍNH THƯỜNG


KÍCH THƯỚC

KÍNH
CƯỜNG LỰC

KÍCH THƯỚC

KÍNH AN TOÀN

KÍCH THƯỚC


Dày 2-3mm


1520 x 2140


Dày 2-3mm


Dày 2-3mmDày 4,5mm

1520 x 2140

1680 x 2140Dày 4,5mmDày 4,5mm
Dày 5mm

2130 x 3050

1830 x 2440

2400 x 3050
Dày 5mm2130 x 3050Dày 5mm


Dày 8mm


2130 x 3050


Dày 8mm

2130 x 3050

Dày 8mm

2130 x 1520


Dày 10mm

2130 x 3660

2400 x 3660Dày 10mm


2130 x 3660


Dày 10mm


2130 x 3050Dày 12mm

2130 x 3660

2440 x 3660

2440 x 500
Dày 12mm2130 x 3660Dày 12mm2130 x 3050 (5+8)

Dày 15mm


2130 x 3660


Dày 15mm

2130 x 3660

Dày 15mm

2130 x 3050 (8+8)

Dày 20mm


2130 x 3660


Dày 20mm

2130 x 3660

Dày 20mm

2130 x 3660 (10+10)No comments:

Post a Comment