11/30/2015

QUY CÁCH TẤM BÔNG CERAMIC CÁCH NHIỆT

quy cach tam bong cach nhiet ceramic

Tấm bông ceramic cách nhiệt có hai dạng, một dạng là cuộn và một dạng là tấm, tấm này thường được ép vào bên trong cánh cửa hoặc vách ốp tường để chống cháy.

 

1) KÍCH THƯỚC BÔNG DẠNG CUỘN :

Quy cách tấm bông cách nhiệt dạng cuộn thì có hai loại kích cỡ chiều dài cuộn là 3,6m và 7,2m độ dày tấm cũng có hai loại là 25mm và 50mm. Tỉ trọng của tấm các nhiệt là 96 kg/m³ và 128 kg/m³. một thùng đóng gói được 2,2 m² và 4,4m².


Tỷ trọng (kg/m3)
Nhiệt độ
Kích thước (mm)
Đóng gói (m2/thùng)
Rộng
Dài
Độ dày
96
1260
610
7.200
25
1 thùng = 4.392 m2
96
1260
610
3.600
50
1 thùng = 2.196 m2
128
1260
610
7.200
25
1 thùng = 4.392 m2
128
1260
610
3.600
50
1 thùng = 2.196 m2

2) KÍCH THƯỚC BÔNG DẠNG TẤM :

Quy cách tấm bông cách nhiệt dạng tấm thì có hai loại kích cỡ chiều dài tấm nhân cho chiều rộng tấm là 900mm x 600mm độ dày tấm cũng có hai loại là 25mm và 50mm. Tỉ trọng của tấm các nhiệt là 300 kg/m³. một thùng đóng gói được 2,16 m² và 1,08m².

Tỷ trọng (kg/m3)
Nhiệt độ
Kích thước (mm)
Đóng gói (m2/thùng)
Rộng
Dài
Độ dày
300
1260
600
900
25
1 thùng = 4 tấm = 2.16m2
300
1260
600
900
50
1 thùng = 2 tấm = 1.08m2
 


No comments:

Post a Comment