11/30/2015

QUY CÁCH TẤM BÔNG CERAMIC CÁCH NHIỆT

quy cach tam bong ceramic

1) KÍCH THƯỚC BÔNG DẠNG CUỘN :


Tỷ trọng (kg/m3)
Nhiệt độ
Kích thước (mm)
Đóng gói (m2/thùng)
Rộng
Dài
Độ dày
96
1260
610
7.200
25
1 thùng = 4.392 m2
96
1260
610
3.600
50
1 thùng = 2.196 m2
128
1260
610
7.200
25
1 thùng = 4.392 m2
128
1260
610
3.600
50
1 thùng = 2.196 m2

2) KÍCH THƯỚC BÔNG DẠNG TẤM :Tỷ trọng (kg/m3)
Nhiệt độ
Kích thước (mm)
Đóng gói (m2/thùng)
Rộng
Dài
Độ dày
300
1260
600
900
25
1 thùng = 4 tấm = 2.16m2
300
1260
600
900
50
1 thùng = 2 tấm = 1.08m2
 


No comments:

Post a Comment