11/27/2015

QUY CÁCH TẤM POLYCARBONATE

kich thuoc tam poly rong ruot

1) QUY CÁCH TẤM POLYCARBONATE RỖNG RUỘT :


Độ dày
(mm)
Quy cách
Trọng Lượng
(Kg/Tấm)
5.0mm
2.1m x 5.8m
14.5 kg
6.0mm
2.1m x 5.8m
17.0 kg
10.0mm
2.1m x 5.8m
22.0 kg

2) KHẨU ĐỘ UỐN CONG CHO PHÉP :


Độ Dày
(mm)
Đường kính tối thiểu
(mm)
Khẩu Độ tối thiểu
(mm)
5mm
850
1700
6mm
1050
2000
10mm
1400
3000

3) ẢNH HƯỞNG CỦA MÀU SẮC ĐẾN SỰ TRUYỀN NHIỆT VÀ ÁNH SÁNG :


Màu
Sự  Ánh Sáng
Sự Truyền Nhiệt
  D01  Clear   (Trong) 
87 %
60.31 %
  D02  Ocean Blue (Biển)
47 %
44.39 %
  D03  Green  (Lá)
33 %
35.60 %
  D04  Blue (Dương)
26 %
37.20 %
  D05  Grey (Khói)
10 %
23.00 %
  D06  Bronze (Trà)
19 %
29.00 %
  D12  Opal (Trắng sữa)
33 %
0.30  %
  C01  Silver (Xám bạc)
20 %
8.00 %

4) QUY CÁCH TẤM POLYCARBONATE ĐẶC RUỘT :

kich thuoc tam poly dac ruot

Độ Dày
Qui cách
Trọng lượng
(kg/M2)
Khổ rộng
Chiều dài

2mm
1.212m
40.m
2.4kg/m2
1.512m
30.m
1.80m
30.m
3mm
1.212m
30.5m
3.6kg/m2
1.512m
24.4m
1.80m
2.10m
4mm
1.20m
5.8m
4.8kg/m2
1.50m
1.80m
4.5mm
1.20m
5.8m
5.4kg/m2
5.0mm
1.20m

5.8m
6.0kg/m2
1.50m
1.80m

No comments:

Post a Comment