11/24/2015

QUY CÁCH TÔN MẠ MÀU

XEM THÊM :

- THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁI NGÓI CÁC LOẠI

- QUY CÁCH TẤM POLYCARBONATE

1. QUY CÁCH TÔN 5 SÓNG VUÔNG MẠ MÀU :

-  Chiều rộng khổ tole là 1000
- Khoảng cách giữa các bước sóng là 250
-  Chiều cao sóng tole là 33

quy cach ton 5 song vuong

2. KÍCH THƯỚC TÔN 5 SÓNG VUÔNG MẠ MÀU :

-  Chiều rộng khổ tole là 1070
- Khoảng cách giữa các bước sóng là 250
-  Chiều cao sóng tole là 32 

kich thuoc ton 5 song vuong
3. THÔNG S KỸ THUẬT TÔN 5 SÓNG VUÔNG MẠ MÀU :

ĐỘ DÀY SAU MẠ MÀU
KHỔ TÔN
CÁN THÀNH PHẨM 5 SÓNG
KHỔ HỮU DỤNG
TRỌNG LƯỢNG SAU MẠ
CHIỀU CAO SÓNG
MOMENT QUÁN TÍNH
MOMENT CHỐNG UỐN
HOẠT TẢI
KHOẢNG CÁCH XÀ GỒ TỐI ĐA
T
K
L
L
P
H
JX
Wx

Độ dốc L=10,15%
mm
Kg/m
mm
104mm4
104mm3

mm
0.30
1200
1070
1000
2.65
33
2.117
1.623
30
1100
0.32
1200
1070
1000
2.83
33
2.283
1.751
30
1100
0.35
1200
1070
1000
3.14
33
2.531
1.942
30
1150
0.37
1200
1070
1000
3.33
33
2.696
2.068
30
1150
0.40
1200
1070
1000
3.64
33
2.942
2.258
30
1250
0.45
1200
1070
1000
4.10
33
3.349
2.572
30
1350
0.47
1200
1070
1000
4.29
33
3.512
2.697
30
1350
0.50
1200
1070
1000
4.59
33
3.754
2.884
30
1400
0.55
1200
1070
1000
5.06
33
4.155
3.193
30
1400

4. KÍCH THƯỚC TÔN 6 SÓNG MẠ MÀU : 

-  Chiều rộng khổ tole là 1065
- Khoảng cách giữa các bước sóng là 200
-  Chiều cao sóng tole là 24

quy cach ton 6 song

5. KÍCH THƯỚC TÔN 7 SÓNG MẠ MÀU :

-  Chiều rộng khổ tole là 1000
- Khoảng cách giữa các bước sóng là 166
-  Chiều cao sóng tole là 25

quy cach ton 7 song

6. THÔNG S KỸ THUẬT TÔN 7 SÓNG VUÔNG MẠ MÀU :

Độ dày sau mạ màu
Khổ hữu dụng
Trọng lượng sau mạ màu
Chiều cao sóng
Mô men quán tính
Mô men chống uốn
Hoạt tải
Khoảng cách xà gồ tối đa
t
L
P
h
Jx
Wx

Độ dốc
I = 10 - 15%
mm
mm
Kg/m
mm
104mm4
103mm3
Kg/m2
mm
0.35
1000
3.14
25
3.199
1.861
30
1200
0.37
1000
3.33
25
3.406
1.981
30
1200
0.4
1000
3.64
25
3.714
2.161
30
1300
0.45
1000
4.1
25
4.224
2.458
30
1400
0.47
1000
4.29
25
4.427
2.576
30
1400
0.5
1000
4.59
25
4.729
2.753
30
1450
0.55
1000
5.06
25
5.229
3.045
30
1450
0.6
1000
5.55
25
5.743
3.337
30
1500
0.77
1000
7.21
25
7.418
4.305
30
1650
0.8
1000
7.5
25
7.729
4.477
30
1700
7 . KÍCH THƯỚC TÔN 9 SÓNG MẠ MÀU :

-  Chiều rộng khổ tole là 1000
- Khoảng cách giữa các bước sóng là 125
-  Chiều cao sóng tole là 21
quy cach ton 9 song

 

 

No comments:

Post a Comment