11/25/2015

QUY CÁCH TẤM CÁCH ÂM ROCKWOOL

quy cach tam cach am rockwool

Tấm cách âm là một dạng tấm xốp có quy cách khổ chiều dài là 1200 và chiều rộng là 600, độ dày tấm dao động từ 50 đến 100. Các tỉ trọng của tấm dao động từ 40 kg trên một mét khối đến 120 kg trên một mét khối.

Quy cách tấm cách âm:

Tỷ trọng (Kg/m3)
Độ dày (mm)
Khổ (mm)
Dài (tấm)
40
50 / 100
600
 1.200
50
50 / 100
600
  1.200
60
 50 / 100
600
 1.200
 80
50 / 100
600
 1.200
100
50 / 100
600
 1.200
 120
50 / 100
 600
1.200
  
 Hệ số cách âm: Theo tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM C423
 
Tỷ trọng (Kg/m3)
Độ dày (mm)
Tần số âm thanh(Hz)
NRC
 125
 250
500
 1000
 2000
 4000
40
50
0.25
0.68
1.05
1.09
1.05
1.07
0.97
50
50
0.31
0.68
1.14
1.13
1.06
1.07
1.00
60
50
0.23
0.74
1.14
1.11
1.05
1.05
1.01
80
50
0.21
0.69
1.06
1.08
1.04
1.09
0.97
100
50
0.24
0.81
0.98
1.04
1.02
1.09
0.96
120
50
0.28
0.85
0.97
0.99
1.01
1.06
0.96
140
50
0.30
0.77
0.9
0.91
0.97
1.04
0.89
 
 Hệ số dẫn nhiệt:
 
Tỷ trọng (Kg/m3)
Độ dày (mm)
Hệ số cách nhiệt R (m2K/W)
Cách nhiệt nóng
Cách nhiệt lạnh
40
50
1.76
1.6
60
50
2.36
2.2 
 
Hệ số dẫn nhiệt: Theo tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM C612-93
 
Đặc tính
Rockwool tấm, cuộn
Tỷ trọng (Kg/m3)
 40
 60
 80
 100
 120
Nhiệt độ tối đa
300
350
 450
650
 820
Hệ số dẫn nhiệt (W/moC)
24oC(75oF)
0.036
0.035
0 .035
0.034

38oC(100oF)
0.038
0.037
0.036
0.035

93oC(200oF)
0.048
0.047
0.045
0.043
0.041
149oC(300oF)
0.062
0.061
0.006
0.053
0.050
204oC(400oF)


0.068
0.064
0.060
260oC(500oF)


0.082
0.077
0.075
316oC(600oF)0.091
0.089
371oC(700oF)0.108
0.106

No comments:

Post a Comment