11/08/2015

KÍCH THƯỚC XE GẮN MÁY HONDA

Xem thêm : 
- Thông số kỹ thuật xe ô tô Honda các loại.
- Thông số kỹ thuật xe Buýt các loại.
kich thuoc xe SH 150cc
Tên sản phẩm
SH 150cc
Khối lượng bản thân
134kg
Dài x Rộng x Cao
2.034mm x 740mm x 1.152mm

kich thuoc xe SH mode 125cc
Tên sản phẩm
SH mode 125cc
Trọng lượng bản thân
118kg
Dài x Rộng x Cao
1.930mm x 669mm x 1.105mm
kich thuoc xe MSX 125cc

Tên sản phẩm
MSX 125cc
Khối lượng bản thân
101,7kg
Dài x Rộng x Cao
1.760mm x 755mm x 1.010mm

Tên sản phẩm
PCX 125cc
Trọng lượng bản thân
132 kg
Dài x Rộng x Cao
1.931 x 740 x 1.109 mm
kich thuoc xe Air Blade 125cc

Tên sản phẩm
Air Blade 125cc
Khối lượng bản thân
113 kg
Dài x Rộng x Cao
1.901mm x 687mm x 1.115mm

kich thuoc xe LEAD 125cc

Tên sản phẩm
LEAD 125cc
Khối lượng bản thân
113 kg
Dài x Rộng x Cao
1.832 x 680 x 1.120 mm
kich thuoc xe VISION 110cc

Tên sản phẩm
VISION 110cc
Khối lượng bản thân
99kg
Dài x Rộng x Cao
1.863mm x 686mm x 1.088mm
kich thuoc xe Future 125cc

Tên sản phẩm
Future 125cc
Trọng lượng bản thân
104kg
Dài x Rộng x Cao
1.932mm x 711mm x 1.092mm
kich thuoc xe Wave RSX 110cc


Tên sản phẩm
Wave RSX 110cc
Trọng lượng bản thân
100kg
Dài x Rộng x Cao
1.919mm x 709mm x 1.080mm

kich thuoc xe BLADE 110cc

Tên sản phẩm
BLADE 110cc
Khối lượng bản thân
98 kg
Dài x Rộng x Cao
1.920 x 702 x 1.075 mm
kich thuoc xe Super Dream 110cc

Tên sản phẩm
Super Dream 110cc
Trọng lượng bản thân
99 kg
Dài x Rộng x Cao
1.915 mm x 696 mm x 1.052 mm

kich thuoc xe Wave Alpha 100cc

Tên sản phẩm
Wave Alpha 100cc
Khối lượng bản thân
98kg
Dài x Rộng x Cao
1.908 mm x 699 mm x 1.070 mm
-----------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment