11/25/2015

QUY CÁCH TÔN SINH THÁI

1) KÍCH THƯỚC TÔN SINH THÁI ONDULINE :

kich thuoc ton sinh thai


Kích thước
Độ dày
Số ợng
Quy cách sóng
Trọng lượng
(D X R ) mm
mm
sóng
(R X C) mm
Kg / tấm
2000 x 950
3
10
95 x 38
6.4

2) KÍCH THƯỚC NGÓI SINH THÁI ONDUVILLA :

quy cach ngoi sinh thai
Kích thước
Độ dày
Số ợng
Quy cách sóng
Trọng lượng
(D X R ) mm
mm
sóng
(C) mm
Kg / tấm
1060 x 400
3
6
40
1.27

 

 

No comments:

Post a Comment